Naziv filma: Tončićeva zvona
Izdavač: Nezavisna produkcija
Godina izdanja: 2015.
Žanr: Dokumentrani film
Trajanje: 19 minuta
Tehnika: Full HD /color / stereo

Film o kovaču Antonu Stambuliću Tončiću koji zvona za zvončare radi na tradiocionalni način.

Sudionici na realizaciji filma
Režija: Igor Paulić
Sugovornik: Anton Stambulić Tončić
Kamera: Igor Paulić
UAV operater: Damir Jevtić
Stručni suradnici: Lidija Nikočević
Mirela Hunček
Igor Franceško
Stihovi: Vlasta Sušanj Kapićeva
Interpretacija stihova: Rajka Jurdana-Šepić
Glazba: Tony Justerini
Montaža: Danijel Sorola

 

Share This