Naziv filma: Sušak
Naziv originala:
Izdavač:
Godina izdanja: 1937.
Žanr: Dokumentarni film
Trajanje: Dužina 1388 metara (oko 30 minuta)
Tehnika: film

Mađarski film

Prikazuje se panorama grada i hotel Jadran

Share This