Naziv filma: Oslobođenje Rijeke
Naziv originala: La liberazione di Fiume
Izdavač: Adriatica film
Godina izdanja: 1924.
Žanr:
Trajanje: Dužina 1429 metara (oko 31:45 minuta)
Tehnika: film / c/b

Share This