Naziv filma: Izlet duž obale do Kraljevice
Naziv originala: Ein Ausflug lungs Krste nach Kraljevica
Izdavač: Sascha film, Beč
Godina izdanja: 1915.
Žanr: Dokumentarni film
Trajanje: Dužina 105 metara
Tehnika: film / c/b

Vlasništvo grofa Alexander – Sascha Kolowrat

Share This