Naziv filma: Demonstracije u Torinu za aneksiju Rijeke
Naziv originala: Dimonstrazione a Torina per l’annessione di Fiume
Izdavač: Latina Ars, Torino
Godina izdanja: 1919.
Žanr: Dokumentarni film
Trajanje: Dužina 270 metara
Tehnika: film / c/b

Iako se ovaj film svrstava u povijesne filmoveRijeke, zapravo nije jasno da li u filmu ima kadrova Rijeke ili se Rijeka samo spominje u kontekstu demonstracija.

Share This