Naziv filma: Crvena svjetla
Naziv originala: Luci rosse – Dramma a Porto Baross
Izdavač: Flagrea film
Godina izdanja: 1920.
Žanr:
Trajanje: Dužina 1388 metara (oko 30 minuta)
Tehnika: film / c/b

Sudionici na realizaciji filma
Režija: Mario Gargiulo

Share This