Martina Lukanović (1982) diplomirala je vizualne komunikacije, smjer grafički dizajn 2004. godine na studiju umjetnosti i dizajna pri britanskom sveučilištu University of Central England, Birmingham. Godine 1999. bila je suvoditeljica radionice stripa na Novigradskom proljeću s Krešimirom Zimonićem. Profesionalno se bavi grafičkim dizajnom od 2006. godine u sklopu vlastite tvrtke za dizajn.

Filmografija Martina Lukanović
Producentica: Prva jutarnja 2009.
Režija i animacija: Prva jutarnja 2009.

Share This