Marin Lukanović

Marin Lukanović

Marin Lukanović diplomirao je filmologiju na sveučilištu u Bologni. Od 2000. radi na filmu u Italiji i Hrvatskoj, kao suradnik i autor. Surađuje s važnijim kazalištima u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Makedoniji, kao redatelj i oblikovatelj videa.

Filmografija Marin Lukanović
Autor: Rikard Benčić 2008.
Poroducent: Prva jutarnja 2009.
Scenarij: Pijana ulica 2017.
Delta – Obilje umjetnosti 2015.
Režija Pijana ulica 2017.
Delta – Obilje umjetnosti 2015.
Kamera: Pijana ulica 2017.
Montaža: Prva jutarnja 2009.

Share This