Naziv filma: Nostalgija Fičfirića Adonisa
Izdavač: Kino klub Liburnija-film
Godina izdanja: 1979.
Žanr:
Trajanje:
Tehnika:

Sudionici na realizaciji filma
Autor: Duško Stipeč

Share This