lorencinŽivi u Beogradu, gdje je, do mirovine, kao redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti (za predmete dokumentarni film, osnove filmske režije i režija zvuka) nastojao povezati svoje redateljsko iskustvo i pedagošku praksu. Predavao i na drugim školama ili seminarima – u Beogradu, Nišu, Lazarevcu, Jagodini, Puli… Dvije je godine bio umjetnički direktor beogradskog Festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma (2000 – 2001.), i dvije godine (2002 – 2003.) predsjednik Savjeta istog Festivala; posebno se zalagao da beogradski Festival dobije i međunarodni natjecateljski program, da se formira gradski fond za financiranje dokumentarnih i kratkometražnih filmova te da se objavljuju knjige o ovim filmskim vrstama.

Filmografija Nikola Lorencin
Redatelj: Tito u Kraljevici 1975.

Share This