Naziv filma: Rew-Play/Stop-FWW
Izdavač: Kino video klub Liburnija-film
Godina izdanja: 1996.
Žanr: Igrani film
Trajanje: 12 minute
Tehnika: VHS / boja / mono

 

Zlatna diploma na KRAF-u 1996.

Film povlaći paralelu između nekadašnjeg vremena sentimenta i ljubavi, te današnjeg nabrijanog života mladih koji taj tempo sve teže prate.

 

Sudionici na realizaciji filma
Ideja i režija: Andrea Gnjato
Uloge: Damir Popović
Maja Malnar
Kamera: Zoran Ventin
Montaža: Karolina Kirinčić-Andritsou

 

Share This