Popis filmova koji su objavljeni pod “Kino klubom Liburnija film” a kasnije kao “Kino video klub Liburnija film” koji djeluje još i danas. Više o KVK Liburnija film pogledajte ovdje.

 

Popis filmova:

Share This